Факторите влияят върху точността на отливките, произведени чрез леене по модели

2024-01-24

Няколко фактора могат да повлияят на точността на отливките, произведени отлеене по инвестициякоито включват:


Инжекционно формоване с восък: Инжекционното формоване с восък е критичен процес за създаване на желаната форма на отливката. Правилният процес на леене под налягане трябва да създаде восъчен модел с точната точност на размерите, необходима за окончателното отливане. Ако моделът на восъка е неточен, това ще създаде проблеми при окончателното отливане.


Изграждане на корпуса: Процесът на изграждане на корпуса е важен, тъй като създава формата, която държи метала, който формира готовата отливка. Необходимо е да се гарантира, че дебелината на черупката, покритието и повърхностните свойства на матрицата се поддържат на оптимално ниво и нямат пукнатини или дефекти.


Температура на леене: Поддържането на правилната температура на леене гарантира, че металните сплави, използвани влеене по инвестицияостават достатъчно течни и този метал се разпределя точно в цялата кухина на формата.


Процес на изливане: Изливането на разтопения метал във формата трябва да се извършва прецизно, за да се получат високопрецизни отливки. Ако не се направи прецизно, това може да доведе и до други дефекти като неправилно подравняване на сърцевината, промяна на дебелината на стената и други.


Процес на охлаждане: Леярската форма трябва да се охлажда постоянно след процеса на леене. Това трябва да се направи с правилната скорост, за да се сведат до минимум всички остатъчни напрежения, които могат да доведат до деформации на отливката или изкривяване.


Обработка след отливането: Обработката след отливането като рязане, шлайфане и полиране на отливката за постигане на крайните размери може да доведе до промени в размерите, ако не се извърши прецизно. Повърхностното покритие на отливката също може да бъде компрометирано, ако процесът не е добре контролиран.


като цяло,леене по инвестицияизисква строг контрол, придържане и прецизност във всяка производствена стъпка, за да се произвеждат високо точни отливки. Леярните за отливане по модели трябва да осигурят най-добрия цялостен контрол на процеса, използвайки модерно оборудване, технология и осигуряване на качеството, за да поддържат висококачествени спецификации, които улесняват високопрецизните отливки.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy